20 nguyên tắc làm người sâu cay bạn phải ghim sâu trong đầu, ngẫm đến đâu là thấm tới đó

Chúng ta thường không sợ thất bại nhưng lại sợ sự bàn tán của dư luận, sự gièm pha của mọi người.

481 Lượt xem