Nhận biết tướng người có cơ duyên chốn cửa chùa

Nhận biết tướng người có cơ duyên chốn cửa chùa. Phật dạy người trí tuệ, Phật dạy người giác ngộ, sửa đổi bản thân, tu nhân tích đức, hoàn thiện bản thân. Người đến cửa Phật thì thần vững tâm an, thế nhưng không phải ai phải cũng với duyên mang chốn cửa chùa. Phật […]

40 Lượt xem