Cách tính phụ cấp thâm niên cho từng ngành nghê

Cách tính phụ cấp thâm niên theo từng ngành nghề như thế nào? là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm nhất là công nhân viên chức. Mời các bạn cùng chuyên mục tin tức tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Thâm niên là gì? Phụ cấp thâm niên là gì?

Cách tính phụ cấp thâm niên? Hiện tại, pháp luật Việt Nam không cung cấp một định nghĩa chính thức về thâm niên. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng thâm niên là quá trình làm việc liên tục trong một cơ quan nhà nước trong một ngành nghề cụ thể, được tính bằng số năm mà người lao động đã làm việc.

Phụ cấp thâm niên là một khoản tiền được trả cho người lao động đã làm việc liên tục trong một cơ quan trong nhiều năm trong một lĩnh vực nhất định. Đây là một khoản phụ cấp mà nhân viên xứng đáng nhận khi họ đã gắn bó và cống hiến cho công ty hoặc cơ quan trong thời gian dài.

Mục đích của việc trả phụ cấp thâm niên là để công nhận sự đóng góp của người lao động và khuyến khích họ tiếp tục làm việc, gắn bó với nghề nghiệp và nơi làm việc.

Cách tính phụ cấp thâm niên

Cách tính thâm niên công tác

Dựa vào Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách lương bổng cho lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp, có ba nhóm đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nghề là quân đội, công an và cơ yếu.

Theo quy định của Nhà Nước, thời gian làm việc để được hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với các nhóm đối tượng trên là 60 tháng.

Cách tính phụ cấp thâm niên là gì và để xác định thâm niên công tác chính xác, cần lưu ý những quy định sau về thời điểm KHÔNG tính phụ cấp thâm niên nghề:

 1. Thời gian bị tạm đình chỉ công việc, bị tạm giữ, chấp hành án hoặc lệnh xuất ngũ.
 2. Nghỉ việc riêng không lương trong vòng hơn 1 tháng.
 3. Thời gian nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản vượt quá quy định của pháp luật.
 4. Thời gian kiểm soát.
 5. Thời gian thực hiện chế độ công tác dự bị.
 6. Thời gian làm công việc xếp theo ngạch bậc, cấp chức vụ không được tính khi xét đến việc được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Đối tượng nào được hưởng phụ cấp thâm niên?

Theo quy định pháp luật, phụ cấp thâm niên là một khoản bắt buộc được áp dụng cho cơ quan nhà nước và thường không tính vào lương hàng tháng. Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm:

 1. Nhà giáo: Bao gồm viên chức chuyên trách giáo dục và đào tạo (mã số chữ cái đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mã số chữ cái đầu là V.09) trong danh sách trả lương do cấp có thẩm quyền phê duyệt, đang tham gia các công tác giáo dục tại cơ sở công lập do Nhà nước đầu tư kinh phí hoạt động.
 2. Nhà giáo trong danh sách xếp lương do cấp có thẩm quyền phê duyệt, đang tham gia giảng dạy, hướng dẫn, thí nghiệm… tại các cơ sở giáo dục công lập cấp phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học…

Các đối tượng không thuộc các đối tượng quy định ở Khoản 1 và Khoản 2 trên, nhưng có mã ký tự đầu là V.07 và V.09, sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Ngoài ra, cách phụ cấp thâm niên không phổ biến trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể sử dụng phụ cấp thâm niên để tính trợ cấp cho người lao động, với mức phụ cấp thâm niên phụ thuộc vào quy định, khả năng tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP hướng dẫn Thông tư 04/2005/TT-BNV:

 • Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức hoặc chức danh nghề nghiệp chuyên môn nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát sẽ xếp lương theo cấp bậc, chức danh đó.
 • Cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc đối tượng xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo sẽ xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp

Cách tính phụ cấp thâm niên theo từng ngành nghề

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

Giáo viên là những người dẫn dắt và tạo nên chất lượng giáo dục, vì vậy, việc đảm bảo chính sách để giáo viên yên tâm phát triển nghề nghiệp và thu hút những người giỏi về công tác là rất quan trọng.

Điều 4 của Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về phụ cấp thâm niên cho giáo viên, với mức phụ cấp được tính dựa trên hệ số lương, mức lương cơ bản và phụ cấp thâm niên được hưởng theo pháp luật.

Theo đó, nhà giáo tham gia giảng dạy và giáo dục đủ 5 năm được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên nghề vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) sẽ tính thêm 1%.

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

Cách tính phụ cấp thâm niên hàng tháng của giáo viên mới nhất:

Tiền phụ cấp thâm niên = Hệ số lương theo chức danh + hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng (nếu có) x Mức lương cơ bản theo từng thời kỳ x Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng theo pháp luật.

Mức lương cơ sở của giáo viên cấp 2 được tính theo hạng A1 với mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Vì vậy, mức phụ cấp thâm niên hàng tháng của giáo viên sẽ được tính theo công thức:

Mức phụ cấp = Hệ số lương x Lương cơ sở x Phụ cấp thâm niên.

Cách tính phụ cấp thâm niên theo từng ngành nghề

Cách tính phụ cấp thâm niên cán bộ, công chức

Phương pháp tính phụ cấp thâm niên của công chức dựa trên Nghị định 204 và Thông tư 68 của Chính phủ. Cách tính được mô tả như sau:

Sau 5 năm (tức 60 tháng) trong quân đội hoặc liên tục công tác trong ngành, công chức sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng, cộng thêm phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp làm thêm giờ trong ngành (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm sẽ tính thêm 1%.

Thời gian công tác để tính phụ cấp thâm niên nghề được xác định bằng tổng số thời gian:

 • Xếp lương làm việc theo một trong các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành như hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm…
 • Được hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu nếu có.
 • Thời gian đi nghĩa vụ quân sự mà trước đó đã được hưởng phụ cấp thâm niên.
 • Nếu thời gian công tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề, nhưng chưa được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, thì sẽ được tính cộng dồn.

Tuy nhiên, có một số khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Đó bao gồm:

 • Thời gian tập sự.
 • Thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị.
 • Thời gian làm công việc xếp theo ngạch, chức danh không được hưởng phụ cấp thâm niên.

Ngoài ra, thời gian công tác trong quân đội, công an, cơ yếu cũng không được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Ví dụ, thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên, thời gian nghỉ ốm đau hoặc thai sản vượt quá thời hạn, thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử…

Cách tính phụ cấp thâm niên công an, thanh tra

Dựa vào Điều 10 Khoản 1 của Nghị định 49/2019/NĐ-CP, phụ cấp thâm niên của công an nhân dân được tính theo quy định sau đây:

 1. Phụ cấp thâm niên nghề cho công an nhân dân có thời gian phục vụ trong lực lượng công an nhân dân đạt đủ 5 năm được tính bằng 5% của mức lương hiện tại, cộng thêm phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung.
 2. Kể từ năm thứ 6 phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, phụ cấp thâm niên sẽ tăng thêm 1% mỗi năm.
 3. Phụ cấp thâm niên nghề của công an nhân dân sẽ được tính và trả cùng kỳ lương, và nó sẽ được sử dụng để tính đóng và hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 của Nghị định 49/2019/NĐ-CP, thời gian hưởng phụ cấp thâm niên của công an bao gồm:

Thời gian tính trợ cấp:

 • Thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang.
 • Thời gian đã nhận phụ cấp thâm niên trong ngành, nghề khác sẽ được tính kết hợp với thời gian quy định tại điểm a trong Khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Thời gian không tính trợ cấp:

 • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.
 • Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
 • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam, sau đó bị xử lý kỷ luật và buộc thôi việc.

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về Cách tính phụ cấp thâm niên sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất

Xem thêm: Bảng lương giáo viên mầm non biến động như thế nào?

Xem thêm: Chương trình giáo dục mầm non mới nhất giúp trẻ phát triển toàn diện

"Chú ý: Các thông tin tin tức được đưa ra dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế cho việc tìm kiếm thông tin từ các nguồn tin tức đáng tin cậy. Hy vọng rằng bạn sẽ sử dụng nó như một gợi ý để tự mình khám phá và hiểu biết sâu hơn về các sự kiện và vấn đề thế giới đang diễn ra."

Bài liên quan